Privacy Policy


Dit is de website van Camerabeveiliging Webshop

Ons vestigingsadres is:
Camerabeveiliging Webshop
Molensloot 6a
8502 TS Joure

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 01092508
Ons btw-nummer: NL110488179B02

Bij ieder bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres, alleen als u een account aan maakt.
     

Deze informatie wordt gebruikt:

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)

  • informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
  • informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
  • Google Analytics

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u dit doen op onderstaand emailadres.

 
 
Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde emailadres.

Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan onze site doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u kunnen in interesseren. Als u wenst dat uw emailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde emailadres.

U zult alleen de informatie ontvangen op het email adres dat bij de bestelling is opgegeven.

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen over de geplaatste bestelling.

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post of e-mail, dan kunt u dit kenbaar maken op bovenstaand emailadres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde emailadres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op bovenstaand emailadres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op bovenstaand emailadres